Laivavedžių kursai Klaipėdoje

Organizuojame pramoginių laivų laivavedžių kursus Klaipėdoje pagal International Yacht Training Worldwide (IYT WW) programą, nuomojamo laivo laivavedžio (International Bareboat Skipper) tarptautiniams sertifikatams įgyti. Tai sertifikatai įgalinantys jus valdyti nuomojamą laivą tarptautiniuose vandenyse.

Jūrinės astronomijos seminaras Vilniuje

Organizuojame jūrinės astronomijos pradedantiems seminarą – bazinė teorija ir vietos nustatymo metodas pagal vidudienio saulę. Tai pirmas iš trijų seminarų pritaikytų pramoginiams laivams.

Laivavedžių kursai

Organizuojame pramoginių laivų laivavedžių kursus Vilniuje pagal International Yacht Training Worldwide (IYT WW) programą, Pradedančio laivavedžio – įgulos nario (International Crew) ir nuomojamo laivo laivavedžio (International Bareboat Skipper) tarptautiniams sertifikatams įgyti. Tai sertifikatai įgalinantys jus būti aktyviais įgulos nariais arba valdyti nuomojamą laivą tarptautiniuose vandenyse.

2020 m. kasmetinė konferencija

Mažojo laivyno akademija kviečia mokyklos absolventus, mokyklos draugus ir visus laivavedžius į 2020 metų 4-ąją kasmetinę konferenciją.

2019 – 2020 metų laivavedžių mokslo sezono grafikas

Mažojo laivyno akademija skelbia 2019-2020 metų laivavedžių mokslo sezono kursų grafiką. Kviečiame pateikti prašymus į pageidaujamus kursus.
2019-2020 metų mokslo sezonu Mažojo laivyno akademija organizuoja mokymus pagal šias IYTW mokymų programas: jūrinio radijo ryšio „VHF SRC Master“ ir laivavedžių „International Crew“, „International Bareboat Skipper“ ir „Yachtmaster Coastal“.
Mokymai organizuojami Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, atsižvelgiant į pateiktas paraiškas.

Plaukimas Klaipėda-Ryga

Birželio 24-27 dienomis kviečiame įsijungti į burlaivio “Brabander” įgulą, plukdančią burlaivį Nacionalinei ekspedicijai, iš Klaipėdos į Rygą. Papildomai plaukimo metu Mažojo laivyno akademija organizuos navigavimo pratybas.

Kvalifikaciniai plaukimai

Mažojo laivyno akademija organizuoja vasaros mokomuosius plaukimus. Plaukimo planas vykdomas pagal mokykloje vykdomus mokymus. Savo žinias galėsite pasitikrinti plaukimo metu.

Pasikartok ir atsinaujink žinias

Mažojo laivyno akademija kviečia apsilankyti jau vykstančiuose kursuose ir pasikartoti ar atsinaujinti žinias.

Radijo ryšio kursai

Radijo ryšio kursas buriuotojams ir motorinių pramoginių laivų laivavedžiams su Globalinio jūrų avarinio ryšio (GMDSS) pagrindais. Kursai vedami pagal International Yacht Training Worldwide programą. Išduodama licencija: IYT SRC Master (Short Range Communication Master)

„International Crew“ kursai

„International Crew“ sertifikatas skirtas pradedantiems laivavedžiams, kurie nori tapti aktyviais pramoginio laivo įgulos nariais.