Didžiausias gyvenimo nuotykis.

Gera jūrinė praktika – tai gera ir bloga patirtis, kuri mums padeda tobulėti ir priimti geresnius sprendimus sudėtingose situacijose. Paviešinta kitų patirtis daro mus labiau pasiruošusius. Išgyvendami kitų istorijas įgauname perkeltinės patirties.
Istoriją apie katamaraną “Samsara”.

Laivavedžių diplomų palyginimas

Plaukiant į jūrą reikia sertifikato, o kad grįžtum iš jos – reikia žinių.
Savarankiškas plaukimas su jachta nebėra kažkas nepasiekiamo ir tik elito privilegija. Norint įgyti buriavimui reikalingų žinių, šiandien galima rinktis iš daugelio pasaulyje žinomų mokyklų bei nacionalinių diplomavimo sistemų: RYA, IYT, ISSA, LBS – tai dažniausiai girdimi pas mus mokyklų trumpiniai.
Besirenkantiems mokymo sistemą dažnai kyla klausimas – kuris diplomas ar sertifikatas geresnis? Kurie iš jų teisėti ir visuotinai pripažįstami? Kokio diplomo man reikia?

Sveikiname instruktorių Sigitą

Sveikiname instruktorių Sigitą Rimkevičių su 50-uoju gimtadieniu! 

Laiko juostos ir laiko skirtumai

Navigacijoje naudojame UTC (Universal Coordinated Time) suderinto pasaulinio laiko sistemą. UTC laiko sistema naudojama visame pasaulyje koordinuojant orų prognozes ir navigacinę informaciją. Praktiškiau būtų naudoti UTC laiką, nebereikėtų konvertuoti laiko ir būtų išvengtą klaidų. Tačiau skirtingose ilgumose saulė teką ir leidžiasi skirtingai, todėl kasdieniniuose darbuose patogiau naudoti vietinį laiką LT (Local time).

Mažojo laivyno akademijos konferencija

Mažojo laivyno akademija kviečia mokyklos absolventus ir laivavedžius į kasmetinę, 2019 metų, konferenciją.

Naujasis Mažojo laivyno akademijos kredo

Lietuviška pramoginių laivų laivavedžių mokykla,  „Mažojo laivyno akademija“, atstovaujanti International Yacht Training Worldwide (IYTW) mokymo programą, pradėjo naujus mokslo metus su nauju kredo – saugumas ir individualizuotas mokymas.

Mažojo laivyno akademija atnaujino IYT sertifikatą

Mažojo laivyno akademija atnaujino International Yacht Training Worldwide sertifikatą. Šiuo sertifikatu pažymima, kad mokykla gali vesti laivavedžių kursus ir egzaminuoti.

Kampų ir laiko aritmetika

Darbui prie navigacinių uždavinių reikia pridėti arba atimti kampus, laiką. Nepraktikuojant šių veiksmų kasdien tampa sudėtingai juos atlikti.
Kampai jūrinėje navigacijoje išreiškiami laipsniais ir minutės dešimtainėmis dalimis, niekada sekundėmis.

Laivo kryptis, kursas

Kryptis į kur laivas plaukia yra vadinama kursu (course). Kryptis iš laivo į objektą vadinama pelengu (bearing). Kryptys matuojamos kampais nuo 000° tikros šiaurės pagal laikrodžio rodyklę (per rytus, pietus, vakarus ir atgal į šiaurę) iki 360°. Laivo vieta gali būti nusakoma santykyje su jūrlapyje atpažįstamu objektu, pelangas į objektą. Laivo padėtis yra 300° kryptimi nuo Klaipėdos uosto vartų.

Geografinė platuma ir ilguma

Kad laivavedžiai galėtų nustatyti savo ir kitų vietą ant jūrlapiai, kaip ir žemėlapiai, yra uždėtas koordinačių tinklas. Savo vietą ant žemės rutulio galima nusakyti geografinėmis koordinatėmis išreiškiama taško platuma ir ilguma.