Laivo kryptis, kursas

Kryptis į kur laivas plaukia yra vadinama kursu (course). Kryptis iš laivo į objektą vadinama pelengu (bearing). Kryptys matuojamos kampais nuo 000° tikros šiaurės pagal laikrodžio rodyklę (per rytus, pietus, vakarus ir atgal į šiaurę) iki 360°. Laivo vieta gali būti nusakoma santykyje su jūrlapyje atpažįstamu objektu, pelangas į objektą. Laivo padėtis yra 300° kryptimi nuo Klaipėdos uosto vartų.

Geografinė platuma ir ilguma

Kad laivavedžiai galėtų nustatyti savo ir kitų vietą ant jūrlapiai, kaip ir žemėlapiai, yra uždėtas koordinačių tinklas. Savo vietą ant žemės rutulio galima nusakyti geografinėmis koordinatėmis išreiškiama taško platuma ir ilguma.

Kompaso pataisa

Laivavedžiai turi tris kryptis, Tikrąją T (True-T), Magnetinę M (Magnetic – M) ir Kompasinę K (Compass-C). Reikšmės turi būti aiškiai pažymėtos užrašymuose šalia laipsnių raidėmis Tikroji (°T), Magnetinė (°M), Kompasinė (°C).

Kelionės planas

Svarbu laivavedžiams ir navigatoriams suprasti kelionės plano pasirengimo svarbą ir kas kelionės plane turėtų būti įvertinta.
Šiandien dar daug diskusijų sukelia kelionės plano rengimo būtinybė. Pradžioje galima argumentuoti tuo, kad toks yra SOLAS regulation 34 (Safety of Life At Sea) reikalavimas.