Mokymai ir seminarai

Radijo ryšio kursai

Radijo ryšio kursas buriuotojams ir motorinių pramoginių laivų laivavedžiams su Globalinio jūrų avarinio ryšio (GMDSS) pagrindais.  Suteikiamos žinios kaip naudotis VHF radijo ryšio priemonėmis, EPIRB, SARTs, AIS ir DSC. Kursai vedami pagal International Yacht Training Worldwide programą. Išduodama licencija: IYT SRC Master (Short Range Communication Master)

Radijo ryšio sertifikatas būtinas siekiant „Bareboat Skipper“ sertifikato.

Mokymų trukmė:
2 dienų kursas

Radijo ryšys jūroje yra vienintelė galimybė, jei jus ištiks nelaimė, prisišaukti pagalbą. Ryšio priemonės ir sistemos nuolatos keičiasi ir tobulėja, todėl daugumoje pasaulinių mokymo sistemų priimta kas 5 metai atnaujinti žinias. Radijo ryšio priemonių naudojimą apibrėžia LR Elektroninių ryšių įstatymas.

Radijo stoties licencija išduodama RRT ir yra dokumentas leidžiantis jums naudoti spinduliuojančią įrangą visame pasaulyje. Ją galima prilyginti spinduliuotės taršos leidimui ir už tai turime mokėti. Tuo pačiu sumokame ir už tai, kad veikia pasaulinė gelbėjimo struktūra. LR radijo stočių naudojimą reglamentuoja RRT direktoriaus įsakymu patvirtintos „Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklės“.

Radijo operatoriaus pažymėjimas yra dokumentas, patvirtinantis, kad jūs mokate naudotis dokumente nurodyta radijo įranga. Bet koks laivybą kontroliuojantis organas gali pareikalauti jūsų šio dokumento. Patirtis rodo, kad radijo operatoriaus pažymėjimas daugeliu atvejų svarbesnis už laivavedžio kompetencijos pažymėjimą. Nemokėdamas naudotis radijo įranga jūs ne tik nesugebėsite išsikviesti pagalbą, bet ir galite sutrukdyti tai padaryti kitiems.
Be radijo ryšio operatoriaus pažymėjimo laivų nuomos kompanijos nenuomos laivų.

Pradedančio laivavedžio
"International Crew" kursai

Pradedantiems yra  International Crew mokymai. Šis IYT sertifikatas suteikia teisę būti  aktyviais įgulos nariais
– buriniuose ar motoriniuose pramoginiuose laivuose iki 78 pėdų / 24 metrų;
– priekrantės vandenyse atstumu iki 20 jūrmylių nuo kranto;
– šviesiu paros metu ramiomis oro sąlygomis (iki 5 balų pagal Bofordo skalę).

Reikalavimai „International Crew“ mokymams;
Kandidatas turi būti ne jaunesnis nei 14 metų.
Patirties ir kitų reikalavimų nėra.

Mokymų trukmė ir sudėtis:
5-6 dienų kursas po 5 akademines valandas.
Kadetas yra apmokomas ir supažindinamas, teorijos ir praktinių užsiėmimų metu, saugiai valdyti laivą kaip įgulos narys, jūrinėmis terminologijomis, bazinėmis žiniomis apie laivus, saugumo priemonėmis ir gelbėjimuosi bei „žmogus už borto“ procedūromis, darbu su virvėmis, tekelažu ir rangautu, laivo valdymu ir navigacija, švartavimusi ir inkaravimuosi, pareigomis kaip įgulos nario.

Pradedančio laivavedžio
"IYT Day Skipper / Crew - Sail" kursai

IYT kursas pradedantiemsiems laivavedžiams IYT Day Skipper / Crew – Sail mokymai.

Sertifikato apribojimai

– valdyti burinį  pramoginį laivą iki 10 metrų / 32,8 pėdų ;
– vidaus vandenyse (įlankose ir ežeruose) priekrantės vandenyse atstumu iki 5 jūrmylių nuo kranto;
– šviesiu paros metu, ramiomis oro ir jūros sąlygomis (iki 5 balų pagal Bofordo skalę).

Jūrinės patirties reikalavimai

 • Kandidatas turi būti ne jaunesnis nei 16 metų;
 • turėti jūrinio radijo ryšio operatoriaus sertifikatą;
 • turi turėti jūrinė patirties arba išklausęs „Learn to sail“ kursą arba sertifikatą.

Mokymų trukmė ir sudėtis

Mokymus ir praktika veda IYT instruktoriai. Klasės dydis 1 prie 4. Trukmė 6 dienos  po 8 akademines valandas. Paskutinę kursų dieną laikomas teorinis egzaminas. Privaloma praktika laive.

Mokymų programa

 • Bazinės žinios apie laivo rangautą ir apiburinimą
 • Burlaivio valdymas;
 • Tarptautinės laivų susidūrimų jūroje prevencijos taisyklės;
 • Škiperio atsakomybė;
 • Asmeninės gelbėjimosi priemonės;
 • Kolektyvinės gelbėjimosi priemonės;
 • Laivo priėmimo procedūra – laivo dokumentai, locija, jūrlapiai, vėliavų etiketas;
 • Laivo įranga ir bendroji patikra;
 • Tekelažo darbai;
 • Laivo apvirtimo situacija;
 • Įgulos nario atsakomygė ir pareigos, aplinkos apsauga, provizija, laivo ūkio vedimas;
 • Pakabinami varikliai;
 • Motorinio laivo valdymas;
 • Hidrometeorologijos pagrindai;
 • Darbas su jūrlapiu;
 • Potvyniai ir srovės;
 • Žmogus užborto procedūra;
 • Inkarai ir įsiinkaravimas, užplaukimas ant seklumos;
 • Pirmosios pagalbos žinios.

Motorinio laivo laivavedžio
"Small Powerboat & RIB Master" kursai

IYT kursas pradedantiemsiems laivavedžiams Small Powerboat & RIB Master mokymai.

Sertifikato apribojimai

 • valdyti mažąjį motirinį laivą (arba RIB’ą)  iki 15 metrų be variklio galios apribojimų;
 • plaukioti priekrantės vandenyse (kranto matomumo ribose);
 • ramiomis oro ir jūros sąlygomis.

Jūrinės patirties reikalavimai

 • Kandidatas turi būti ne jaunesnis nei 16 metų;
 • turi turėti jūrinė patirties arba išklausęs „Learn to sail“ kursą arba sertifikatą.

Mokymų trukmė ir sudėtis

Mokymus ir praktika veda IYT instruktoriai. Klasės dydis 1 prie 5. Trukmė 2 dienos  po 8 akademines valandas ir 1 diena privaloma praktika laive. Paskutinę kursų dieną laikomas teorinis egzaminas.

Mokymų programa

 • Saugumas jūroje;
 • Jūrinio radijo ryšio vedimas;
 • Mažieji motoriniai laivai ir RIB’ai;
 • Laivų nuleidimas ir ištraukimas iš vandens;
 • Inkarai ir įsiinkaravimas;
 • Motorinio laivo valdymas, švartavimas;
 • Žmogus užborto procedūra;
 • Virvės ir mazgai;
 • Tarptautinės laivų susidūrimų jūroje prevencijos taisyklės.

Burinio ar motorinio laivo laivavedžio
"International Bareboat Skipper"kursai

Ketinantiems nuomotis laivus Viduržemio jūroje ar Karibuose su sąlygomis plaukioti ribotu atstumu nuo kranto, sustoti saugiuose uostuose ar įlankose iki sutemos, International Bareboat Skipper mokymai. Šis IYT sertifikatas suteikia teisę būti  laivo Škiperiu.
– buriniuose ar motoriniuose pramoginiuose laivuose iki 78 pėdų / 24 metrų;
– priekrantės vandenyse atstumu iki 20 jūrmylių nuo kranto;
– šviesiu paros metu ramiomis oro sąlygomis (iki 5 balų pagal Bofordo skalę).

Reikalavimai „International Bareboat Skipper“ mokymams;
– Kandidatas turi būti ne jaunesnis nei 18 metų;
– turėti International Crew sertifikatą ar LBS II eilės diplomą arba aukštesnį;
– Turėti VHF marine radijo operatoriaus sertifikatą;
– Būti nuplaukęs daugiau kaip 200 jm;
– Buvęs jūriniame plaukiojime daugiau kaip 10 dienų.

Mokymų trukmė ir sudėtis:
12 dienų kursas po 5 akademines valandas.
Kadetas teorijos ir praktinių užsiėmimų metu apmokomas ir  supažindinamas su Škiperio pareigomis ir atsakomybę, kaip atlikti laivo patikrą, prognozuoti orus, atlikti kelionės planavimą, saugiai naviguoti sudėtingomis oro sąlygomis, potvynių zonose, supažindinamas su laivų prasilenkimo taisyklėmis, ugdomi įgūdžiai suburti įgulą ir kartu saugiai valdyti laivą.

Burinio ar motorinio laivo laivavedžio
"Yachtmaster Coastal " kursai

Pramoginio burinio ar motorinio laivo laivavedžo  Yachtmaster Coastal mokymai.

Sertifikato apribojimai

IYT sertifikatas suteikia teisę būti  Škiperiu
– buriniuose ar motoriniuose pramoginiuose laivuose iki 78 pėdų / 24 metrų;
– plaukioti vandenyse atstumu iki 60 jūrmylių nuo kranto;
– vidutinėmis vėjo stiprumo ir jūros sąlygomis.

Jūrinės patirties reikalavimai

„Yachtmaster Coastal“ mokymams, kandidatas privalo
–  būti nejaunesnis nei 18 metų;
– turėti laivavedžio ir radijo ryšio sertifikatus;
– praleidęs 25 dienas laive jūrinio plaukimo metu ir turi būti vykdęs nemažiau kaip 2 dienas pamainos vyresniojo ar Škiperio pareigas;
– nuplaukęs 800 jūrmylių jūrinio plaukimo;
– 12 valandų budėjęs naktinėje vachtoje plaukiant laivui;
– turėti nustatytos formos laivavedžių sveikatos pažymėjimą.

Mokymų trukmė ir sudėtis:

6 dienų teorinis kursas auditorijoje ir 6 dienų kursas laive. Egzaminai ir praktinis žinių patikrinimas bus vykdomas laive.  Jeigu egzaminatorius nuspręs, kad kursantas nepademonstravo reikalaujamų žinių lygio, sertifikatas nebus išduodamas.

Mokymo programa:

 • Tarptautinės laivų susidūrimų jūroje prevencijos taisyklės
 • Locija,  jūrlapiai ir kiti navigaciniai leidiniai
 • Bazinė navigacija, laivo vietos nustatymas
 • Potvyniai ir srovės
 • Pilotažas
 • Saugumas ir kritinių situacijų valdymas laive
 • Hidrometeorologija
 • Inkaravimas
 • Laivo valdymas
 • Švartavimas
 • Kelionės planavimas

Jūrinės astronomijos kursai

Kviečiame visus išmokti jūrinę astronomiją.

Mažojo laivyno akademija organizuoja Jūrinės astronomijos kursus, adaptuotus pramoginiams laivams ir jachtoms. Klausytojai bus supažindinami su teorijos pagrindais ir su praktiniais metodais. Bus praktinė dalis, kurioje kiekvienas galės pasipraktikuoti su tikrais astronavigacijos instrumentais.

Jūrinės astronomijos kursas yra labai kompleksiškas, todėl pilnas mokymas skaidomas į kelis kursus.


1 seminaras – Jūrinės Astronomijos įvadas (bazinė teorija  ir vietos nustatymo metodas pagal vidudienio saulę)

2 seminaras – Jūrinės Astronomijos I dalis (gilesnė teorija, vietos nustatymo metodas pagal vieną šviesulį)

3 seminaras – Jūrinės Astronomijos II dalis (gilesnė teorija, vietos nustatymo metodai pagal įvairius šviesulius)


Seminarai organizuojami, pagal  registruotų dalyvių kiekį: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje arba kituose miestuose);

Kursų trukmė: 1-2 dienos (praktiniai darbai gali būti vedami atskirai, priklausomai nuo oro sąlygų);

Vasaros kvalifikaciniai plaukimai yra geras laikas pasimokyti Jūrinės astronomijos tiesiog jachtoje. Visi dalyviai mokomuosiuose plaukimuose praktiškai išbandys sekstaną ir jo valdymo ypatumus.

Seminaras - pakrančių plaukiojimo jūrinio radijo ryšio nekonvenciniuose laivuose diplomui atnaujinti

Mažojo laivyno akademija organizuoja žinių atnaujinimo seminarą – pakrančių plaukiojimo jūrinio radijo ryšio nekonvenciniuose laivuose diplomui atnaujinti.

PROGRAMA

6 akademinių valandų seminaras

 1. Bendroji dalis. 0,5 val.
 • Radijo ryšio priemonių naudojimas pramoginiuose laivuose.
 • R/S struktūra. 
 • Ryšio nuotolis.
 • R/S komplektacija.
 1. GMDSS. 1,5 val.
 • Paskirtis ir struktūra.
 • GMDSS naujienos.
 • GMDSS elementai pramoginiuose laivuose.
 1. Ryšio vedimas. 2 val.
 • Radijo ryšio vedimo taisyklės.
 • KVJU taisyklės susijusios su radijo ryšiu.
 • DSC naudojimas.
 • Pranešimų prioritetai ir standartai.
 1. Praktiniai dalykai. 1 val.
 • Avarinės antenos.
 • Pagalbinė įranga.
 • Pranešimų šablonai.
 • Didžiosios klaidos laikant ryšį.
 1. Diskusija. 1 val.

Priklausomai nuo užsiregistravusių skaičiaus, kursai gali vykti Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje ir kituose miestuose.

Seminaras - pirmoji pagalba laive

Mažojo laivyno akademija organizuoja mokymo seminarą pirmajai medicininei pagalbai mažame laive suteikti. Priklausomai nuo užsiregistravusių skaičiaus, kursai gali vykti Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje ir Marijampolėje.

Seminaras - krizių valdymas laive

Mažojo laivyno akademija organizuoja mokymo seminarą krizių valdymui mažame laive. Priklausomai nuo užsiregistravusių skaičiaus, kursai gali vykti Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje ir Marijampolėje.

Registracija į kursus