Radijo ryšio kursai

Radijo ryšio kursas buriuotojams ir motorinių pramoginių laivų laivavedžiams su Globalinio jūrų avarinio ryšio (GMDSS) pagrindais.  Suteikiamos žinios kaip naudotis VHF radijo ryšio priemonėmis, EPIRB, SARTs, AIS ir DSC. Kursai vedami pagal International Yacht Training Worldwide programą. Išduodama licencija: IYT SRC Master (Short Range Communication Master)

Radijo ryšio sertifikatas būtinas siekiant „Bareboat Skipper“ sertifikato.

Mokymų trukmė:
2 dienų kursas

Radijo ryšys jūroje yra vienintelė galimybė prisišaukti pagalbą ištikus nelaimei. Ryšio priemonės ir sistemos nuolatos keičiasi ir tobulėja, todėl daugumoje pasaulinių mokymo sistemų priimta kas 5 metai atnaujinti žinias. Radijo ryšio priemonių naudojimą apibrėžia LR Elektroninių ryšių įstatymas.

Radijo stoties licencija išduodama RRT ir yra dokumentas, leidžiantis jums naudoti spinduliuojančią įrangą visame pasaulyje. Ją galima prilyginti spinduliuotės taršos leidimui ir už tai turime mokėti. Tuo pačiu sumokame ir už tai, kad veikia pasaulinė gelbėjimo struktūra. LR radijo stočių naudojimą reglamentuoja RRT direktoriaus įsakymu patvirtintos „Laivų ir orlaivių stočių naudojimo taisyklės“.

Radijo operatoriaus pažymėjimas yra dokumentas, patvirtinantis, kad jūs mokate naudotis dokumente nurodyta radijo įranga. Bet koks laivybą kontroliuojantis organas gali pareikalauti jūsų šio dokumento. Patirtis rodo, kad radijo operatoriaus pažymėjimas daugeliu atvejų svarbesnis už laivavedžio kompetencijos pažymėjimą. Nemokėdamas naudotis radijo įranga jūs ne tik nesugebėsite išsikviesti pagalbos, bet ir galite sutrukdyti tai padaryti kitiems.
Be radijo ryšio operatoriaus pažymėjimo laivų nuomos kompanijos nenuomos laivų.

Žiūrėti:  IYT worldwide